Future Nostalgia

Looking Forward To Remembering Today

01/26/07 - Chinatown Dragon

Chinatown Dragon

A dragon on a pillar in Philadelphia's Chinatown.