Future Nostalgia

Looking Forward To Remembering Today

01/25/07 - Girard College Chapel

Girard College Chapel

A view of the chapel at Girard College in Philadelphia.