Future Nostalgia

Looking Forward To Remembering Today

10/03/06 - Ben Franklin Statue

Ben Franklin Statue

Statue of Ben Franklin at the Franklin Institute in Philadelphia.