Future Nostalgia

Looking Forward To Remembering Today

07/27/09 - Ben Franklin Bridge

Ben Franklin Bridge

The Ben Franklin Bridge seen from Delaware Ave.