Future Nostalgia

Looking Forward To Remembering Today

01/30/07 - Fairy Statues

Fairy Statues

Statues of what I presume are fairies in Fairmount Park, Philadelphia.